01/12/2023

מרכז לתשושי נפש - מגדל העמק

בפרוייקט הותקנו דלתות מוסדיות בציפוי פורמייקה המיועדת לשימוש מאסיבי

מרכז לתשושי נפש - מגדל העמק
מרכז לתשושי נפש - מגדל העמק
מרכז לתשושי נפש - מגדל העמק
מרכז לתשושי נפש - מגדל העמק
מרכז לתשושי נפש - מגדל העמק
מרכז לתשושי נפש - מגדל העמק
מרכז לתשושי נפש - מגדל העמק
מרכז לתשושי נפש - מגדל העמק
מרכז לתשושי נפש - מגדל העמק
מרכז לתשושי נפש - מגדל העמק